zbirci ili zbirki

 

Piše se zbirci.

Dativ i lokativ od imenice zbirka glase zbirci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).