zbirci ili zbirki


Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice zbirka glase zbirci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi zbirki (ređe zbiraka).