žući ili žutiji

 

Piše se žući.

Komparativ prideva žut je žući, a superlativ najžući.