žući ili žutiji


Piše se žući.

Od prideva žut komparativ je žući. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.