zvečki ili zvečci


Piše se zvečki.

U dativu i lokativu jednine od imenice zvečka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.
Genitiv množine takođe glasi zvečki (pored zvečaka).