Srpski jezik

 

Prapostojbina Starih Slovena prostirala se između reka Visle, Odre i Labe, a svi slovenski jezici vode poreklo iz te jezičke zajednice koja se služila praslovenskim jezikom. U svetu postoji dvadeset devet jezičkih porodica, kao što su indoevropska, uralska, kavkaska, australijska. Svaka jezička porodica geografski zauzima jedno područje i u sebi sadrži srodne jezike. Praslovenski jezik je deo indoevropske jezičke porodice, kojoj pripadaju i baltički, germanski, romanski, keltski, albanski, grčki, jermenski i indoiranski jezici. Zbog kretanja Slovena u tri pravca, iz nekada jedinstvenog praslovenskog jezika razvile su se tri jezičke grupe:

1) južnoslovenski jezici – srpski/hrvatski, slovenački, makedonski, bugarski, staroslovenski;

2) istočnoslovenski jezici – ruski, ukrajinski, beloruski;

3) zapadnoslovenski jezici – poljski, češki, slovački, lužičkosrpski.

 

Stvaranje staroslovenskog jezika

Sloveni se u IX veku odriču paganstva i počinju da prihvataju hrišćanstvo. Međutim, nemaju učitelje koji bi im na njima razumljivom jeziku propovedali veru. Godina 863. predstavlja početak slovenske pismenosti. Na zahtev velikomoravskog kneza Rastislava da mu pošalje učene ljude koji će među Slovenima širiti pismenost i hrišćanstvo, vizantijski car Mihailo III odredio je za misiju dva brata Solunjana, Konstantina Filozofa (Ćirila) i Metodija, koji su dobro znali slovenski jezik. Oni su, pre polaska u misiju, preveli neophodne biblijske knjige sa grčkog na slovenski jezik i zapisali ih pismom glagoljicom, prvim slovenskim pismom. To pismo stvorili su prilagođavanjem grčke azbuke slovenskim glasovnim potrebama, a postojala je obla i uglasta glagoljica. Naziv vodi poreklo od reči glagolati, što znači „govoriti”. U srpskim krajevima glagoljicu je ubrzo zamenila ćirilica, a u zapadnim latinica.

Ćirilica je drugo slovensko pismo, a nastala je krajem IX i početkom X veka po ugledu na grčko pismo. Njen tvorac nije poznat, ali se pretpostavlja da je to bio jedan od učenika Ćirila i Metodija (verovatno Kliment Ohridski) i da je nastala u Makedoniji. Bugarski pisac i monah Crnorizac Hrabar početkom X veka piše važno naučno delo pod nazivom Slovo o pismenima, u kojem raspravlja o vrednosti slovenskog jezika i pisma. Do tada se verovalo da postoje samo tri sveta jezika (latinski, grčki i hebrejski), a Crnorizac je uspeo da odbrani vrednost i značaj slovenskog jezika i da obelodani vredne podatke o slovenskoj misiji solunskih prosvetitelja Ćirila i Metodija.

Značaj XII veka za razvoj jezika bio je u pojavama redakcija (recenzija) slovenskog jezika, koje su zapravo značile unošenje elemenata narodnog jezika (fonetskih, morfoloških, leksičkih) u staroslovenski jezik. Te redakcije su naročito bile prisutne u delima svetovnog karaktera, kao što su pisma, povelje, zakoni. Takvom jednom redakcijom nastaje i srpskoslovenski jezik, odnosno srpska redakcija staroslovenskog jezika ili crkvenoslovenski jezik.

Sredinom prve polovine XVIII veka na molbu srpskog patrijarha među Srbe u Ugarskoj stižu ruski učitelji Maksim Suvorov i Emanuel Kozačinski, i otvaraju Slavjansku i Latinsku školu. Oni su sa sobom doneli udžbenike i knjige na ruskoslovenskom jeziku, koji Srbi prihvataju i uče, a kasnije ga mešaju sa srpskim narodnim jezikom, čime nastaje slavenosrpski jezik. Prvi pisac koji piše tim jezikom jeste Zaharija Stefanović Orfelin i to će posebno naglasiti u svom delu iz 1768. godine pod nazivom Slavjanoserpski magazin. Pored slavenosrpskog, Orfelin istovremeno piše i na narodnom jeziku i uviđa potrebu da narodni jezik bude književni. Značaj narodnog jezika uvideli su i Gavril Stefanović Venclović (piše na oba jezika) i Jovan Rajić, koji je na narodnom jeziku napisao značajan ep pod nazivom Boj zmaja s orlovi.

 

Srpski književni jezik

Staroslovenski jezik, čiji su tvorci bili Ćirilo i Metodije, predstavlja prvi književni jezik svih Slovena. Nastao je na osnovu govora makedonskih Slovena iz okoline Soluna, ali nikada nije bio govorni jezik.

Prema tome kojim je glasovima zamenjen stari glas jat, u srpskom jeziku postoje tri izgovora:

1) ekavski (npr. cvet, cvetovi),

2) ijekavski (npr. cvijet, cvjetovi),

3) ikavski (npr. cvit, cvitovi).

Postoje tri narečja, koja su dobila nazive po upitnoj zamenici za stvari:

1) štokavsko (što/šta),

2) čakavsko (ča),

3) kajkavsko (kaj).

Prema razvitku akcenta i oblika, štokavsko narečje deli se na starije štokavske dijalekte i mlađe štokavske dijalekte (ili novoštokavske). Srpski književni jezik nastao je na osnovu novoštokavskih dijalekata: istočnohercegovačkog (ijekavski izgovor) i šumadijsko-vojvođanskog (ekavski izgovor).