Futur I


Futur prvi (buduće vreme) jeste prost ili složen lični glagolski oblik koji označava radnju koja će se vršiti u budućnosti, posle trenutka govorenja. Vrši službu predikata i to je njegovo indikativno (pravo) značenje.

Futur prvi od glagola čiji se infinitiv završava na -ti gradi se dvojako:
1. prost futur se gradi od nenaglašenih (kraćih) oblika prezenta pomoćnog glagola hteti i infinitivne osnove glagola koji se menja. Piše se kao jedna reč, tj. pomoćni glagol piše se sastavljeno sa infinitivnom osnovom. Na primer, oblici prostog futura prvog od glagola otvoriti (infinitivna osnova: otvori-ti – otvori-) glase:
a) jednina:
1. otvoriću
2. otvorićeš
3. otvoriće
b) množina:
1. otvorićemo
2. otvorićete
3. otvoriće

2. složen futur se gradi od nenaglašenih oblika prezenta pomoćnog glagola hteti i infinitiva glagola koji se menja. Piše se kao dve reči. Na primer, oblici složenog futura prvog od glagola otvoriti glase:
a) jednina:
1. ja ću otvoriti
2. ti ćeš otvoriti
3. on/ona/ono će otvoriti
b) množina:
1. mi ćemo otvoriti
2. vi ćete otvoriti
3. oni/one/ona će otvoriti

Kod glagola čiji se infinitiv završava na -ći ispravan je samo oblik složenog futura prvog. Gradi se od infinitiva glagola koji se menja i nenaglašenih oblika prezenta pomoćnog glagola hteti. Piše se kao dve reči. Na primer, oblici futura prvog od glagola izvući glase:
a) jednina:
1. izvući ću
2. izvući ćeš
3. izvući će
b) množina:
1. izvući ćemo
2. izvući ćete
3. izvući će

Kada se infinitiv završava na -ći, ne može se graditi prost futur prvi (nepravilno je izvućiću, naćićeš, rećiće, stićićemo i sl.).


Primeri
Ići ćemo na more u Grčku.
• Ona će svratiti u subotu.
Završićeš to sutra.