Potencijal

 

Potencijal, koji se naziva i pogodbeni način ili mogućni način, jeste složen lični glagolski oblik kojim se kazuje mogućnost, želja ili namera da se vrši ili izvrši neka radnja. On nema vremensko značenje, već označava neku neostvarenu radnju. Vrši službu predikata i to je njegovo indikativno (pravo) značenje.

Gradi se od radnog prideva glagola koji se menja i oblika aorista pomoćnog glagola biti. U trećem licu množine potencijala umesto trećeg lica množine aorista glagola biti (biše) upotrebljava se treće lice jednine tog glagola (bi). Na primer, oblici potencijala od glagola slikati glase:

– slikao bih

– slikao bi

– slikao/slikala/slikalo bi

– slikali bismo

– slikali biste

– slikali/slikale/slikala bi

 

Primeri:

Igrali bismo jamb.

– On bi odspavao malo.

– Rado bih pojeo parče torte.