Atribut

 

Atribut je zavisni član sintagme kojim se kazuje osobina, pripadnost, količina ili što drugo imenice uz koju se nalazi. U službi atributa najčešće su pridevi, a pored njih to mogu biti i brojevi (treća fioka), pridevske zamenice (njihova pesma) i imenice (grana višnje).

Postoje tri vrste atributa:

1) kongruentni – slaže se sa imenicom uz koju stoji u rodu, broju i padežu, na primer:

beli vuneni džemper

čokoladne torte

nova piščeva knjiga

staklene činije

svilena haljina

2) padežni – nalazi se u nekom drugom padežu u odnosu na imenicu koju određuje i obično stoji posle nje; često može biti u nekoj predloško-padežnoj konstrukciji (sa nekim predlogom), na primer:

• devojka plave kose

• pesma o ljubavi

• raspust na selu

• sladoled od čokolade

• stan mojih roditelja

3) imenički (atributiv) – predstavlja imenicu koja bliže određuje imenicu, na primer:

bioskop Kozara

grad Aranđelovac

karatista Filip

reka Drina

tetka Jelena