Priloške odredbe

 

Priloške odredbe su glagolske dopune koje bliže određuju glagol uz koji stoje. U službi priloških odredaba najčešće su prilozi i imenice u nekom padežu sa predlozima ili bez njih.

Priloške odredbe se dele na sledeće grupe:

1) priloška odredba za vreme (dobija se na pitanje KADA?), na primer:

• Doći će za mesec dana.

Tokom praznika putuje u Beč.

• Videli smo se prošle nedelje.

2) priloška odredba za mesto (dobija se na pitanje GDE?), na primer:

• Filip igra fudbal iza zgrade.

• Jelena je bila u pozorištu.

• Televizor se nalazi na komodi.

3) priloška odredba za pravac kretanja (dobija se na pitanje KUDA?), na primer:

• Brzo su koračali ka kući.

• Krenula je ka kuhinji.

• Putujemo prema Kragujevcu.

4) priloška odredba za način (dobija se na pitanje KAKO?), na primer:

• Obavili su to vrlo lako.

• Šetali su se sporim koracima.

• Završila je veoma brzo.

5) priloška odredba za meru i količinu (dobija se na pitanje KOLIKO?), na primer:

• Džak brašna je težak deset kilograma.

• Juče je radila deset sati.

Nedeljama se nismo videli.

6) priloška odredba za uzrok (dobija se na pitanje ZAŠTO? ili ZBOG ČEGA?), na primer:

• Posvađali su se zbog para.

• Razbila je tanjir zbog nepažnje.

• Uradila je to iz ljubavi.

7) priloška odredba za cilj i nameru (dobija se na pitanje SA KOJIM CILJEM? i SA KOJOM NAMEROM?), na primer:

• Došli su radi druženja.

• Idem u prodavnicu po mleko.

• Preselila se u drugi grad radi boljeg posla.