Narodna književnost

 

Narodna (usmena) književnost se sastoji od priča i pesama koje su stvorili nepoznati talentovani pojedinci. Njihove umotvorine prenosile su se usmeno sa generacije na generaciju, a prvobitna priča ili pesma često je menjala svoj oblik i sadržinu jer je neko od prenosilaca tokom pričanja ili pevanja što dodavao ili izostavljao. Zato su narodne umotvorine delo mnogih pojedinaca, ali iz raznih krajeva i različitih vremena. Tvorci narodnih književnih dela nisu imali obrazovanje stečeno kroz školu (nisu bili pismeni), već su sticali znanje bogatim životnim iskustvom. Naše narodne priče i pesme sačuvane su zahvaljujući Vuku Stefanoviću Karadžiću, koji ih je sakupio, sredio i zabeležio, i tako sačuvao od zaborava. Njegovom zaslugom one su poznate i daleko van granica Srbije.

 

Podela narodne književnosti na rodove i vrste

Narodna književnost se deli na:

1. narodnu poeziju, a njeni književni rodovi su:

1) narodne lirske pesme,

2) narodne epske pesme,

3) narodne lirsko-epske pesme;

2. narodnu prozu, a njeni književni rodovi su:

1) pripovetke,

2) predanja,

3) kratke narodne umotvorine.

Kada se govori o književnim rodovima, tada se, prema definiciji, govori o vidovima umetničkog oblikovanja stvarnosti uz pomoć reči. Svaki od navedenih rodova dalje se deli na književne vrste.

1. Narodne lirske pesme se dele na:

1) mitološke,

2) religiozno-verske,

3) obredne,

4) običajne,

5) posleničke ili pesme o radu,

6) ljubavne,

7) porodične,

8) šaljive,

9) rodoljubive ili pesme o borbama.

2. Narodne epske pesme se prema vremenu nastanka dele na:

1) pesme starijih vremena, koje se dele na cikluse:

a) neistorijski,

b) pretkosovski,

c) kosovski,

d) ciklus o Kraljeviću Marku,

e) pokosovski;

2) pesme srednjih vremena, koje se dele na cikluse:

a) hajdučki,

b) uskočki;

3) pesme novijih vremena, koje se dele na:

a) ciklus o oslobođenju Crne Gore,

b) ciklus o oslobođenju Srbije.

3. Narodne lirsko-epske pesme se dele na:

1) balade,

2) romanse.

4. Pripovetke se prema temi dele na:

1) fantastičke:

a) bajke,

b) legende,

c) basne;

2) realističke:

a) novele,

b) šaljive priče,

c) anegdote.

5. Predanja se dele na:

1) etimološka,

2) kulturno-istorijska,

3) mitološka.

6. Kratke narodne umotvorine se dele na:

1) poslovice,

2) zagonetke,

3) pitalice,

4) brzalice.

U svim delima narodne proze naši preci kazivali su o svom životu i svojim težnjama. Iz tih priča saznaje se o njihovoj borbi protiv tajanstvenih prirodnih i društvenih sila, velikoj želji da se pobedi, snovima o srećnom životu i pravdi.