Narodna književnost


Narodna (usmena) književnost sastoji se od priča i pesama koje su stvorili nepoznati talentovani pojedinci. Njihove umotvorine prenosile su se usmeno sa generacije na generaciju, a prvobitna priča ili pesma često je menjala svoj oblik i sadržinu jer je neko od prenosilaca tokom pričanja ili pevanja što dodavao ili izostavljao. Zato su narodne umotvorine delo mnogih pojedinaca, ali iz raznih krajeva i različitih vremena. Tvorci narodnih književnih dela nisu imali obrazovanje stečeno kroz školu (nisu bili pismeni), već su sticali znanje bogatim životnim iskustvom.

Naše narodne priče i pesme sačuvane su zahvaljujući Vuku Stefanoviću Karadžiću, koji ih je skupio, sredio i zabeležio, i tako sačuvao od zaborava. Njegovom zaslugom one su poznate i daleko van granica Srbije.

Podela narodne književnosti na rodove i vrste

Narodna književnost deli se na:
1. narodnu poeziju, a njeni književni rodovi su:
1) narodne lirske pesme,
2) narodne epske pesme,
3) narodne lirsko-epske pesme;

2. narodnu prozu, a njeni književni rodovi su:
1) pripovetke,
2) predanja,
3) kratke narodne umotvorine.

Kada se govori o književnim rodovima, tada se, prema definiciji, govori o vidovima umetničkog oblikovanja stvarnosti uz pomoć reči. Svaki od navedenih rodova dalje se deli na književne vrste.

1. Narodne lirske pesme dele se na:
1) mitološke,
2) religiozno-verske,
3) obredne,
4) običajne,
5) posleničke ili pesme o radu,
6) ljubavne,
7) porodične,
8) šaljive,
9) rodoljubive ili pesme o borbama.

2. Narodne epske pesme se prema vremenu nastanka dele na:
1) pesme starijih vremena, koje se dele na cikluse:
a) neistorijski,
b) pretkosovski,
c) kosovski,
d) ciklus o Kraljeviću Marku,
e) pokosovski;

2) pesme srednjih vremena, koje se dele na cikluse:
a) hajdučki,
b) uskočki;

3) pesme novijih vremena, koje se dele na:
a) ciklus o oslobođenju Crne Gore,
b) ciklus o oslobođenju Srbije.

3. Narodne lirsko-epske pesme dele se na:
1) balade,
2) romanse.

4. Pripovetke se prema temi dele na:
1) fantastičke:
a) bajke,
b) legende,
c) basne;

2) realističke:
a) novele,
b) šaljive priče,
c) anegdote.

5. Predanja se dele na:
1) etimološka,
2) kulturno-istorijska,
3) mitološka.

6. Kratke narodne umotvorine dele se na:
1) poslovice,
2) zagonetke,
3) pitalice,
4) brzalice.

U svim delima narodne proze naši preci kazivali su o svom životu i svojim težnjama. Iz tih priča saznaje se o njihovoj borbi protiv tajanstvenih prirodnih i društvenih sila, velikoj želji da se pobedi, snovima o srećnom životu i pravdi.