Paradoks

 

Paradoks je stilska figura koja u sebi sadrži protivrečnost nekoj tvrdnji koja je opšteprihvaćena ili nekom ispravnom zaključku ili opštem mišljenju. Kako spada u figure misli, paradoks daje vrlo snažan podsticaj na razmišljanje. Obično se javlja u vidu protivrečnog zaključka koji, međutim, upozorava na dublji smisao onoga što je rečeno. Paradoks je misao koja na prvi pogled izgleda protivrečna ili apsurdna, a koja je, u stvari, duboko tačna i istinita. Naziv potiče od grčke reči parádoxos, što znači „protiv očekivanja”.

Paradoks se upotrebljava i za opisivanje ironičnih situacija, a od ironije i oksimorona razlikuje se po tome što njegovi pojmovi nisu protivrečni, već samo neskladni. Možda najpoznatiji paradoks, veoma raširen i danas u govoru, dolazi iz stare Grčke, a glasi: Znam da ništa ne znam. Primetna je obostrana negacija delova zaključka. Njegovim autorom smatra se čuveni grčki filozof Sokrat (V vek pre n. e.).

 

Primeri:

1. Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari.

2. Napad je najbolja odbrana.