Pravilno – nepravilno

 

Pravilni oblici – nepravilni oblici:

◊ A
• adhezija – athezija
• aerodrom – aerodrum
• aflatoksin – alfatoksin
• agrumi – agrum
• Ahilova peta – ahilova peta
• a kamoli – a kamo li, akamoli
• akumulator – akomulator
• alatki – alatci
• Ali-baba – Ali baba
• ambalaža – anbalaža
• amblem – anblem
• amfora – anfora
• angažman – anganžman
• Antarktik – Antartik
• antipatičan – antisimpatičan
• apsorpcija – absorpcija
• Arktik – Artik
• asfalt – asvalt
• Astek – Actek, Aztek
• at – hat
• Atlantski okean – Atlanski okean
• atmosfera – atmosvera
• azbest – asbest
• azijski – aziski

◊ B
• badminton – badmington
• bagrem – bagren
• bambus – banbus
• bandžidžamping – bandži džamping
• Bangkok – Bankok
• baštenski – baštanski
• bdeti – bditi
• belešci – beleški
• beletristika – belatristika
• belopalanački – belo-palanački
• belji – beliji
• beskonačno – bezkonačno
• beskrajan – bezkrajan
• besneti – besniti
• besplatan – bezplatan
• besposlen – bezposlen
• bešnji – besniji
• bez ičega – bez ničega
• bez ikakvog – bez nikakvog
• bez ikoga – bez nikoga
• bez veze – bezveze
• beživotan – bezživotan
• bicikl – bicikla, biciklo
• bicikli – bicikle
• bičevati – bičovati
• bismo – bi smo
• biste – bi ste
• blaži – blažiji
• blesak – bljesak
• bobina – bombina
• bogatstvo – bogastvo
• bombona – bonbona
• boranija – buranija
• Branki – Branci
• brčić – brkčić
• briljantan – brilijantan
• brojilac – brojioc
• bršljan – bršljen
• buržoazija – buržuazija

◊ C
• cakum-pakum – cakum pakum
• caričin – caricin
• centimetar – cantimetar
• cev – šuplja cev
• cicamaca – cica maca
• cile-mile – cile mile
• cilindar – cilinder
• crnji – crniji
• crtežom – crtežem
• crvenjenje – crvenenje
• curiti – cureti
• cviljenje – cvilenje

◊ Č
• čak – čak štaviše
• čamiti – čameti
• čaršav – čaršaf
• časna – častna
• častan – časan
• Černobilj – Černobil
• čestitki – čestitci
• često – često puta
• četiri – četri
• četiristo – četristo
• četrnaest – četrnest
• četvorostruki – četvorodupli
• činilac – činioc
• čitalac – čitaoc
• čudesan – čudestan
• čudesna – čudestna

◊ Ć
• ćemo – će mo
• ćerpič – ćerpić

◊ D
• dajući – davajući
• dan-danas – dan danas
• dasci – daski
• delinkvencija – delikvencija
• delilac – delioc
• deljenje – delenje
• depandans – depadans
• desert – dezert
• detoksikacija – detoksinacija
• devetnaest – devetnest
• devetsto – devesto
• devojčicin – devojčičin
• dijeta – djeta
• Diseldorf – Dizeldorf
• dizel-motor – dizel motor
• dobar dan – dobardan
• dobro veče – dobroveče
• doktorand – doktorant
• donedavno – do nedavno
• donesen – donešen
• dovezen – dovežen
• drugaričin – drugaricin
• dvadesetak – oko dvadesetak
• dvanaest – dvanest
• dvaput – dva put
• dva puta – dvaputa

◊ DŽ
• džanarika – dženerika
• džezva – đezva
• džuboks – džu-boks

◊ Đ
• đene-đene – đene đene
• đuveč – džuveč

◊ E
• ekonomija – ekonomia
• ekserčić – ekserćić
• ekskurzija – eskurzija
• ekspedicija – ekspedicia
• ekstradicija – ekstradikcija
• ekstrakt – ekstrat
• ekvator – Ekvator
• embargo – enbargo
• empirijski – empiriski
• enciklopedija – enciklopedia
• esperanto – eksperanto
• espreso – ekspreso
• etiopski – etiopijski
• eventualno – eventuelno
• evolucija – evolucia
• evro – euro

◊ F
• faktorijel – faktorijal
• Farska ostrva – Farska Ostrva
• fen – fem
• fijuk – fiuk
• fiks-ideja – fiks ideja
• fioka – fijoka
• flamenko – flamengo
• fobija – fobia
• foto-aparat – fotoaparat
• fotosinteza – foto-sinteza
• Frankenštajn – Frankeštajn
• futrola – fotrola

◊ G
• genitiv – genetiv
• gipka – gibka
• gladijator – gladiator
• gledalac – gledaoc
• glumiti – glumeti
• gorči – gorčiji, gorkiji
• grejpfrut – grejfrut
• grend slem – gren slem
• grešci – greški
• griz – gris
• grizeno – griženo
• grmeti – grmiti
• grmljenje – grmenje
• gubici – gubitci
• gušći – gustiji

◊ H
• halabuka – alabuka
• harambaša – arambaša
• harčiti – arčiti
• helidrom – heliodrom
• helikopter – helihopter
• hemisfera – hemisvera
• hermafrodit – hemafrodit, hermofrodit
• hlepčić – hlebčić
• homosapijens – homo sapijens
• Hongkong – Honkong
• hrapavost – rapavost
• hrčući – hrkajući
• hrskav – rskav
• hvaljenje – hvalenje

◊ I
• identično – indentično
• identifikovati – indentifikovati
• imenilac – imenioc
• Indijanapolis – Indijanopolis
• inscenirati – iscenirati
• intenzitet – intezitet
• inženjer – inžinjer
• iscepkati – izcepkati
• iscuriti – iscureti
• iskipeti – iskipiti
• isključiti – izključiti
• ispisati – izpisati
• Istanbul – Istambul
• istorijski – istoriski
• istovarivati – istovarati
• istresen – istrešen
• išarati – isšarati, izšarati
• iščešljati – isčešljati, izčešljati
• iščupati – isčupati, izčupati
• i te kakav – itekakav
• i te kako – itekako
• izdržljiv – izdrživ
• iz inata – izinata
• iznesen – iznešen
• izolacioni – izolacijoni
• izuzeci – izuzetci
• izvanredan – izvaredan
• izvrsna – izvrstna
• izvrstan – izvrsan
• izvršilac – izvršioc

◊ J
• jaganjci – jaganci
• jahati – jašiti
• jašući – jahajući
• jedanaest – jedanest
• jedanput – jedamput
• Jerusalim – Jerusalem
• juten – jutan
• jutros – danas ujutru
• jutrošnji – jutrašnji
• južnoamerički – južno-američki

◊ K
• kaiš – kajiš
• kalajisati – kalaisati
• kalodont – kaladont
• kaljenje – kalenje
• karabinijer – karabinjer
• katolikinja – katolkinja
• keksovi – keksi
• kipeti – kipiti
• kiseljenje – kiselenje, kišeljenje
• klešta – klješta
• klin-čorba – klin čorba
• klovn – klovan
• kneginja – knjeginja
• knjigovodstvo – knjigovođstvo
• kohabitacija – koabitacija
• kombajn – konbajn
• kombi – konbi
• kombinacija – konbinacija
• kompetentan – kompententan
• kompleks – konpleks
• kondenzacija – kondezacija
• kondenzator – kondezator
• konstanta – kostanta
• kontejner – kontenjer
• kontroverza – kontraverza
• konjunktiv – konjuktiv
• konjunktivitis – konjuktivitis
• koprodukcija – kooprodukcija
• korisna – koristna
• koristan – korisan
• korodirati – korozirati
• krajnji – krajni
• Kraljević Marko – Marko Kraljević
• kraljičin – kraljicin
• krejon – kreon
• krešendo – kreščendo
• kurcšlus – kuršlus
• kvarc-lampa – kvarc lampa

◊ L
• lajtmotiv – lajt motiv, lajt-motiv
• laku noć – lakunoć
• Lamanš – La Manš
• lamborgini – lambordžini
• lapavica – hlapavica
• laptop – lap top, lap-top
• leci – letci
• leptir-mašna – leptir mašna
• logaritam – logoritam
• loto – Loto, LOTO
• lovčev – lovcev

◊ LJ
• Ljubičin – Ljubicin
• ljući – ljutiji
• ljudstvo – ljutstvo
• ljupka – ljubka

◊ M
• mačevalac – mačevaoc
• mački – mačci
• majica – maica
• Majorka – Maljorka
• ma kakav – makakav
• Mali medved – Mali Medved
• mansarda – masarda
• mantinela – martinela
• ma od koga – od ma koga
• maršruta – maršuta
• maskenbal – maskembal
• masna – mastna
• mastan – masan
• mašući – mahajući
• ma u čemu – u ma čemu
• meč-lopta – meč lopta
• mekši – mekaniji
• meteorologija – meterologija
• Miličin – Milicin
• mislilac – mislioc
• mogao – mogo
• Molotovljev koktel – molotovljev koktel
• moljenje – molenje
• Monblan – Mon Blan
• motocikl – motorcikl
• mrsan – mrstan
• mrsna – mrstna

◊ N
• nadnesen – nadnešen
• nagrizen – nagrižen
• naiskap – na iskap
• najpre – naj pre
• najviši – najvišlji
• nalivati – nalevati
• nalivpero – naliv pero, naliv-pero
• naočigled – na očigled
• naporednost – naporedost
• na primer – naprimer
• narcisizam – narcizam
• naručilac – naručioc
• nasred – na sred
• natenane – na tenane
• neizvesna – neizvestna
• neizvestan – neizvesan
• nekorisna – nekoristna
• nekoristan – nekorisan
• nemasna – nemastna
• nemastan – nemasan
• neprestano – neprestalno
• nesavesna – nesavestna
• nesavestan – nesavesan
• nesvesna – nesvestna
• nesvestan – nesvesan
• ni iz čega – iz ničega
• ni na koga – na nikoga
• ni na šta – na ništa
• ni od kakvog – od nikakvog
• ni od koga – od nikoga
• ni o kome – o nikome
• ni po čemu – po ničemu
• nipošto – ni po što
• ni pred kim – pred nikim
• ni sa kim – sa nikim
• ni u čemu – u ničemu
• ni u kojem – u nikojem
• ni za čiji – za ničiji
• nosilac – nosioc
• nusproizvod – nus proizvod

◊ NJ
• njišući – njihajući
• njujorški – njujorski

◊ O
• obožavalac – obožavaoc
• očekujući – očekivajući
• oćutati – otćutati
• odblesak – odbljesak
• odbramben – odbranben
• odeljenje – odelenje
• odgrizen – odgrižen
• odnekud – od nekud
• odnesen – odnešen
• odolevati – odoljevati
• odseći – otseći
• odsek – otsek
• odspavajte – otspavajte
• odštampati – otštampati
• odvezen – odvežen
• oftalmolog – oftamolog
• Ognjena zemlja – Ognjena Zemlja
• opredeljenje – opredelenje
• original – orginal
• orijentalan – orjentalan
• orijentisati – orjentisati
• osamnaest – osamnest
• oslobodilac – oslobodioc
• osvetljenje – osvetlenje
• osvoj – osvoi
• otcepiti – odcepiti
• otkad – odkad
• otkako – odkako
• otključati – odključati
• otkopčati – odkopčati
• otpočeti – odpočeti
• otpozdraviti – odpozdraviti
• otprilike – odprilike
• otresen – otrešen
• ovde-onde – ovde onde

◊ P
• Pandorina kutija – pandorina kutija
• pakosna – pakostna
• pakostan – pakosan
• pakpapir – pak-papir
• paljenje – palenje
• paradajz – paradajiz
• pasti – padnuti
• pedeset – petdeset
• period – vremenski period
• Perl Harbor – Perl Harbur
• petnaest – petnest
• petsto – pesto
• pij – pi
• pingpong – ping-pong
• pion – pijon, pijun
• Pjačenca – Pijačenca, Pjaćenca
• plačući – plakajući
• plomba – blomba
• počeci – početci
• podaci – podatci
• podnesen – podnešen
• podnosilac – podnosioc
• podražavalac – podražavaoc
• podsetnik – potsetnik
• podstrek – podstreh
• podsvest – potsvest
• pokolenje – pokoljenje
• poljoprivreda – poljuprivreda
• pomažući – pomagajući
• pomfrit – pomfri, ponfrit
• popij – popi
• popni se – popni se gore
• porudžbina – poručbina
• posetilac – posetioc
• posetnica – podsetnica
• posred – po sred
• postpejd – post pejd
• pošiljalac – pošiljaoc
• poštovalac – poštovaoc
• potceniti – podceniti
• potkolenica – podkolenica
• potkopati – podkopati
• potkradati – podkradati
• potpaliti – podpaliti
• potpritisak – podpritisak
• potresen – potrešen
• pozicija – pozicia
• poznajući – poznavajući
• poznavalac – poznavaoc
• pratilac – pratioc
• predajući – predavajući
• predsednik – presednik, pretsednik
• predsoblje – pretsoblje
• predstavnik – prestavnik, pretstavnik
• predstojeći – prestojeći, pretstojeći
• pred tobom – pretobom
• prefrigan – prefigan
• prekjuče – preključe
• prekosutra – preko sutra
• prestrukturirati – prestruktuirati
• pretčas – predčas
• prethodno – predhodno
• pretovarivati – pretovarati
• pretpostavka – predpostavka
• prevodilac – prevodioc
• prianjati – prijanjati
• prikleštiti – priklještiti
• principijelan – principijalan
• principijelnost – principijalnost
• pripejd – pri pejd
• prizemljiti – prizemniti
• prkosan – prkostan
• prkosna – prkostna
• projicirati – proicirati
• protestovati – protestvovati
• protivkandidat – protiv kandidat
• protivnapad – protiv napad
• protivotrov – protiv otrov
• provreti – provriti
• pulover – poluver

◊ R
• računovodstvo – računovotstvo
• radijator – radiator
• radije – rađe
• radijus – radius
• rajsferšlus – rajferšlus
• ranoranilac – ranoranioc
• rascvetati – razcvetati
• raščistiti – rasčistiti
• razbijte – razbite
• raznovrsna – raznovrstna
• raznovrstan – raznovrsan
• recenzent – recezent
• rejon – reon
• remek-delo – remek delo
• restrukturirati – restruktuirati
• robnonovčani – robno-novčani
• rolšue – rošule
• ronilac – ronioc
• rukovodilac – rukovodioc

◊ S
• sa mnom – samnom
• Sanremo – San Remo
• savesna – savestna
• savestan – savesan
• sažaljenje – sažalenje
• sedamnaest – sedamnest
• sekira – sikira
• sekirati (se) – sikirati (se)
• seljenje – selenje
• severnoamerički – severno-američki
• sfera – svera
• siđi – siđi dole
• sijalica – sialica
• simbol – sinbol
• simfonijski – simfoniski
• sinoć – juče uveče
• sitroen – citroen
• sjahati – sjašiti
• skalpel – skalper
• skorojevićki – skorojevićski
• skripta – skripte
• slanik – solanik
• slatka – sladka
• slušalac – slušaoc
• snabdevati – snadbevati
• so – sol
• Sokobanja – Soko Banja
• sosovi – sosevi
• spasavanje – spašavanje
• spasavati – spašavati
• spasilac – spasioc
• spejs-šatl – spejs šatl
• srodstvo – srostvo, srotstvo
• srpska Nova godina – Srpska nova godina
• stambeni – stanbeni
• stari Grci – Stari Grci
• starosedelac – starosedeoc
• steroidi – stereoidi
• sto – stol
• stolnjak – stoljnjak
• stranputica – stramputica
• strasna – strastna
• strastan – strasan
• streha – streja
• strepeti – strepiti
• stroži – strogiji, strožiji
• strukturirati – struktuirati
• stvaralac – stvaraoc
• sumnjati – sumljati
• suprotstavljati – suprostavljati
• suvlji – suviji
• svetlosna – svetlostna
• svetlostan – svetlosan
• svojevrsna – svojevrstna
• svojevrstan – svojevrsan

◊ Š
• šalovi – šalevi
• šaljenje – šalenje
• šampita – šanpita
• Šapčanin – Šabčanin
• šapućući – šaputajući
• Šar-planina – Šar planina
• šaržer – šanžer
• šesnaest – šesnest
• šezdeset – šestdeset
• šivenje – šijenje
• šminki – šminci
• Škot – Škotlanđanin
• Škoti – Škotlanđani
• Škotkinja – Škotlanđanka
• šoferšajbna – šofer-šajbna
• špajz – špaiz, špajiz
• šperploča – šper ploča, šper-ploča
• štaviše – čak štaviše
• štošta – što šta
• štriklirati – štiklirati
• šumadijski – šumadiski

◊ T
• tački – tačci
• takozvani – tako zvani
• talac – taoc
• tamnjenje – tamnenje
• tampon – tanpon
• teorijski – teoriski
• tešnji – tesniji
• to jest – tojest
• Tokio – Tokijo
• tramvaj – tranvaj
• tražilac – tražioc
• trenuci – trenutci
• treperiti – trepereti
• tresenje – trešenje
• tridesetak – oko tridesetak
• trinaest – trinest
• triput – tri put
• tri puta – triputa
• trostruki – trodupli
• truljenje – trulenje

◊ U
• u inat – uinat
• ukleštiti – uklještiti
• umanjilac – umanjioc
• u međuvremenu – umeđuvremenu
• u potpunosti – upotpunosti
• u pravu – upravu
• uputstvo – upustvo
• u redu – uredu
• usred – u sred
• usredsređen – usresređen
• u stvari – ustvari
• u susret – ususret
• uvezen – uvežen
• uz inat – uzinat
• uzjahati – uzjašiti
• uzvičnik – uskličnik

◊ V
• vakuum – vakum
• vakuumiran – vakumiran
• Valjevac – Valjevčanin
• Valjevka – Valjevčanka
• valjevski – valjevački
• vanredan – vandredan
• vata – fata
• vaza – vazna
• večeras – danas uveče
• vegeta – Vegeta
• vegetarijanstvo – vegeterijanstvo
• Veliki medved – Veliki Medved
• vezenje – veženje
• Vijetnam – Vietnam
• vila Ravijojla – vila Raviojla
• višečasovni – više časovni
• viši – višlji
• Vitlejem – Vitlajem
• vizitkarta – vizit karta, vizit-karta
• voćki – voćci
• voćnjak – votnjak
• votka – vodka
• vrapca – vrabca
• vrsna – vrstna
• vrstan – vrsan
• vršilac – vršioc
• vrući – vrućiji
• vukući – vučući

◊ Z
• zabelešci – zabeleški
• zadaci – zadatci
• za inat – zainat
• zajahati – zajašiti
• zalij – zali
• za mnom – zamnom
• zanesenost – zanešenost
• zasluzi – zaslugi
• zatrudneti – zatrudniti
• zauzvrat – za uzvrat
• zecom – zecem
• zejtin – zeitin
• znački – značci
• Zoričin – Zoricin

◊ Ž
• žalosna – žalostna
• žalostan – žalosan
• žaljenje – žalenje
• žar-ptica – žar ptica
• ždrepci – ždrebci
• žetelac – žeteoc
• žleb – žljeb
• žudeti – žuditi
• žurki – žurci

 

Pravilni izrazi – nepravilni izrazi:

• biću kod kuće – biću kući
• čekati kao ozebao sunce – čekati kao ozeblo sunce
• četrdesetih godina XX veka – 1940-ih godina
• danas se odmaram – danas odmaram
• diskutujemo o nečemu – diskutujemo nešto
• dogovorili smo se – dogovorili smo
• došao sam ovamo – došao sam ovde
• fabrika je počela rad (da radi) – fabrika je počela sa radom
• izgovorio je to ne razmislivši – izgovorio je to bez da je razmislio
• između 9 i 11 sati – između 9–11 sati
• još si tu – još uvek si tu
• kafa za nošenje – kafa za poneti
• kod kuće sam – kući sam
• kontaktirajte sa nama – kontaktirajte nas
• malo-malo pa se nešto dogodi – svako malo pa se nešto dogodi
• možda će prestati kiša – možda prestane kiša
• nakrivo nasađen – nakratko nasađen
• napišite u svesku – napišite u svesci
• nemamo primedaba na tvoje ponašanje – nemamo primedbi na tvoje ponašanje
• od 1939. do 1945. – od 1939–1945.
• oni se i ne poznaju – oni se ni ne poznaju
• otišao je bez pozdrava – otišao je bez da se pozdravio
• o tom pitanju – po tom pitanju
• oženio se Jelenom – oženio je Jelenu
• ponosi se mnome – ponosi se sa mnom
• sa dodacima i bez njih – sa i bez dodataka
• to je neverovatno – to je za ne verovati
• to se moglo očekivati – to je bilo za očekivati
• u vezi s tim – u vezi toga
• zahvaljujem na pozivu, doći ću – zahvaljujem se na pozivu, doći ću
• za predlog i protiv njega – za i protiv predloga
• zaradili smo upola manje – zaradili smo duplo manje

 

Povezana tema: Kako se piše

 

Povratak na vrh stranice