Pravilno – nepravilno

 

Pravilni oblicinepravilni oblici:

A

– adhezija – athezija

– aflatoksin – alfatoksin

– agrumi – agrum

– Ahilova peta – ahilova peta

– a kamoli – a kamo li, akamoli

– akumulator – akomulator

– alatki – alatci

– ambalaža – anbalaža

– amblem – anblem

– amfora – anfora

– angažman – anganžman

– Antarktik – Antartik

– antipatičan – antisimpatičan

– april – April

– apsorpcija – absorpcija

– Arktik – Artik

– asfalt – asvalt

– Astek – Actek, Aztek

– at – hat

– Atlantski okean – Atlanski okean

– atmosfera – atmosvera

– avgust – Avgust

– azbest – asbest

– azijski – aziski

B

– badminton – badmington

– bagrem – bagren

– bambus – banbus

– bandžidžamping – bandži džamping

– Bangkok – Bankok

– baštenski – baštanski

– bdeti – bditi

– belešci – beleški

– beletristika – belatristika

– belopalanački – belo-palanački

– belji – beliji

– beskonačno – bezkonačno

– beskrajan – bezkrajan

– besneti – besniti

– besplatan – bezplatan

– besposlen – bezposlen

– bešnji – besniji

– bez ičega – bez ničega

– bez ikakvog – bez nikakvog

– bez ikoga – bez nikoga

– bez veze – bezveze

– beživotan – bezživotan

– bicikl – bicikla, biciklo

– bicikli – bicikle

– bičevati – bičovati

– bismo – bi smo

– biste – bi ste

– blaži – blažiji

– blesak – bljesak

– bobina – bombina

– bogatstvo – bogastvo

– bombona – bonbona

– boranija – buranija

– Branki – Branci

– brčić – brkčić

– briljantan – brilijantan

– brojilac – brojioc

– bršljan – bršljen

– buržoazija – buržuazija

C

– caričin – caricin

– centimetar – cantimetar

– cev – šuplja cev

– cilindar – cilinder

– crnji – crniji

– crtežom – crtežem

– crvenjenje – crvenenje

– curiti – cureti

– cviljenje – cvilenje

Č

– čak – čak štaviše

– čamiti – čameti

– čaršav – čaršaf

– časna – častna

– častan – časan

– čestitki – čestitci

– često – često puta

– četiri – četri

– četiristo – četristo

– četrnaest – četrnest

– četvorostruki – četvorodupli

– činilac – činioc

– čitalac – čitaoc

– čudesan – čudestan

– čudesna – čudestna

Ć

– ćemo – će mo

– ćerpič – ćerpić

D

– dajući – davajući

– dan-danas – dan danas

– dasci – daski

– decembar – Decembar

– delinkvencija – delikvencija

– delilac – delioc

– deljenje – delenje

– depandans – depadans

– desert – dezert

– detoksikacija – detoksinacija

– devetnaest – devetnest

– devetsto – devesto

– devojčicin – devojčičin

– dijeta – djeta

– dobar dan – dobardan

– dobro veče – dobroveče

– doktorand – doktorant

– donedavno – do nedavno

– donesen – donešen

– dovezen – dovežen

– drugaričin – drugaricin

– dvadesetak – oko dvadesetak

– dvanaest – dvanest

– dvaput – dva put

– dva puta – dvaputa


– džanarika – dženerika

– džezva – đezva

– džuboks – džu-boks

Đ

– đene-đene – đene đene

– đuveč – džuveč

E

– ekonomija – ekonomia

– ekserčić – ekserćić

– ekskurzija – eskurzija

– ekspedicija – ekspedicia

– ekstradicija – ekstradikcija

– ekstrakt – ekstrat

– ekvator – Ekvator

– embargo – enbargo

– empirijski – empiriski

– enciklopedija – enciklopedia

– esperanto – eksperanto

– espreso – ekspreso

– eventualno – eventuelno

– evolucija – evolucia

– evro – euro

F

– faktorijel – faktorijal

– februar – Februar

– fen – fem

– fijuk – fiuk

– fiks-ideja – fiks ideja

– fioka – fijoka

– flamenko – flamengo

– fobija – fobia

– foto-aparat – fotoaparat

– fotosinteza – foto-sinteza

– Frankenštajn – Frankeštajn

– futrola – fotrola

G

– genitiv – genetiv

– gipka – gibka

– gladijator – gladiator

– gledalac – gledaoc

– gorči – gorčiji, gorkiji

– grejpfrut – grejfrut

– grend slem – gren slem

– grešci – greški

– griz – gris

– grizeno – griženo

– grmeti – grmiti

– grmljenje – grmenje

– gubici – gubitci

– gušći – gustiji

H

– halabuka – alabuka

– harambaša – arambaša

– harčiti – arčiti

– helidrom – heliodrom

– helikopter – helihopter

– hemisfera – hemisvera

– hermafrodit – hemafrodit, hermofrodit

– hlepčić – hlebčić

– Hongkong – Honkong

– hrapavost – rapavost

– hrčući – hrkajući

– hrskav – rskav

– hvaljenje – hvalenje

I

– identično – indentično

– identifikovati – indentifikovati

– imenilac – imenioc

– inscenirati – iscenirati

– intenzitet – intezitet

– inženjer – inžinjer

– iscepkati – izcepkati

– iscuriti – iscureti

– iskipeti – iskipiti

– isključiti – izključiti

– ispisati – izpisati

– Istanbul – Istambul

– istorijski – istoriski

– istovarivati – istovarati

– istresen – istrešen

– išarati – isšarati, izšarati

– iščešljati – isčešljati, izčešljati

– iščupati – isčupati, izčupati

– i te kakav – itekakav

– i te kako – itekako

– izdržljiv – izdrživ

– iz inata – izinata

– iznesen – iznešen

– izolacioni – izolacijoni

– izuzeci – izuzetci

– izvrsna – izvrstna

– izvrstan – izvrsan

– izvršilac – izvršioc

J

– jaganjci – jaganci

– jahati – jašiti

– januar – Januar

– jašući – jahajući

– jedanaest – jedanest

– jedanput – jedamput

– jul – Jul

– jun – Jun

– jutros – danas ujutru

– jutrošnji – jutrašnji

– južnoamerički – južno-američki

K

– kaiš – kajiš

– kalajisati – kalaisati

– kalodont – kaladont

– kaljenje – kalenje

– karabinijer – karabinjer

– katolikinja – katolkinja

– keksovi – keksi

– kipeti – kipiti

– kiseljenje – kiselenje, kišeljenje

– klešta – klješta

– klin-čorba – klin čorba

– klovn – klovan

– kneginja – knjeginja

– knjigovodstvo – knjigovođstvo

– kohabitacija – koabitacija

– kombajn – konbajn

– kombi – konbi

– kombinacija – konbinacija

– kompleks – konpleks

– kondenzacija – kondezacija

– kondenzator – kondezator

– konstanta – kostanta

– kontroverza – kontraverza

– koprodukcija – kooprodukcija

– korisna – koristna

– koristan – korisan

– korodirati – korozirati

– krajnji – krajni

– Kraljević Marko – Marko Kraljević

– kraljičin – kraljicin

– krejon – kreon

– krešendo – kreščendo

– kurcšlus – kuršlus

– kvarc-lampa – kvarc lampa

L

– laku noć – lakunoć

– Lamanš – La Manš

– lamborgini – lambordžini

– lapavica – hlapavica

– laptop – lap top, lap-top

– leci – letci

– leptir-mašna – leptir mašna

– lijte – lite

– logaritam – logoritam

– loto – Loto, LOTO

– lovčev – lovcev

LJ

– Ljubičin – Ljubicin

– ljući – ljutiji

– ljudstvo – ljutstvo

– ljupka – ljubka

M

– mačevalac – mačevaoc

– mački – mačci

– maj – Maj

– majica – maica

– ma kakav – makakav

– Mali medved – Mali Medved

– mansarda – masarda

– ma od koga – od ma koga

– maršruta – maršuta

– mart – Mart

– maskenbal – maskembal

– masna – mastna

– mastan – masan

– mašući – mahajući

– ma u čemu – u ma čemu

– mekši – mekaniji

– meteorologija – meterologija

– Miličin – Milicin

– mislilac – mislioc

– mogao – mogo

– Molotovljev koktel – molotovljev koktel

– moljenje – molenje

– Monblan – Mon Blan

– motocikl – motorcikl

– mrsan – mrstan

– mrsna – mrstna

N

– nadnesen – nadnešen

– nagrizen – nagrižen

– naiskap – na iskap

– najpre – naj pre

– najviši – najvišlji

– nalivati – nalevati

– nalivpero – naliv pero, naliv-pero

– naočigled – na očigled

– naporednost – naporedost

– na primer – naprimer

– narcisizam – narcizam

– naručilac – naručioc

– nasred – na sred

– natenane – na tenane

– neizvesna – neizvestna

– neizvestan – neizvesan

– nekorisna – nekoristna

– nekoristan – nekorisan

– nemasna – nemastna

– nemastan – nemasan

– neprestano – neprestalno

– nesavesna – nesavestna

– nesavestan – nesavesan

– nesvesna – nesvestna

– nesvestan – nesvesan

– ni iz čega – iz ničega

– ni na koga – na nikoga

– ni na šta – na ništa

– ni od kakvog – od nikakvog

– ni od koga – od nikoga

– ni o kome – o nikome

– ni po čemu – po ničemu

– nipošto – ni po što

– ni pred kim – pred nikim

– ni sa kim – sa nikim

– ni u čemu – u ničemu

– ni u kojem – u nikojem

– ni za čiji – za ničiji

– nosilac – nosioc

– novembar – Novembar

– nusproizvod – nus proizvod

NJ

– njišući – njihajući

O

– obožavalac – obožavaoc

– očekujući – očekivajući

– oćutati – otćutati

– odbramben – odbranben

– odeljenje – odelenje

– odgrizen – odgrižen

– odnekud – od nekud

– odnesen – odnešen

– odolevati – odoljevati

– odseći – otseći

– odsek – otsek

– odspavajte – otspavajte

– odštampati – otštampati

– odvezen – odvežen

– oftalmolog – oftamolog

– Ognjena zemlja – Ognjena Zemlja

– oktobar – Oktobar

– opredeljenje – opredelenje

– original – orginal

– orijentalan – orjentalan

– orijentisati – orjentisati

– osamnaest – osamnest

– oslobodilac – oslobodioc

– osvetljenje – osvetlenje

– osvoj – osvoi

– otcepiti – odcepiti

– otkad – odkad

– otkako – odkako

– otključati – odključati

– otkopčati – odkopčati

– otpočeti – odpočeti

– otpozdraviti – odpozdraviti

– otprilike – odprilike

– otresen – otrešen

– ovde-onde – ovde onde

P

– Pandorina kutija – pandorina kutija

– pakosna – pakostna

– pakostan – pakosan

– pakpapir – pak-papir

– paljenje – palenje

– paradajz – paradajiz

– pasti – padnuti

– pedeset – petdeset

– period – vremenski period

– Perl Harbor – Perl Harbur

– petnaest – petnest

– petsto – pesto

– pijte – pite

– pingpong – ping-pong

– pion – pijon, pijun

– plačući – plakajući

– počeci – početci

– podaci – podatci

– podnesen – podnešen

– podnosilac – podnosioc

– podražavalac – podražavaoc

– podsetnik – potsetnik

– podstrek – podstreh

– podsvest – potsvest

– pokolenje – pokoljenje

– poljoprivreda – poljuprivreda

– pomažući – pomagajući

– pomfrit – pomfri, ponfrit

– popij – popi

– popni se – popni se gore

– porudžbina – poručbina

– posetilac – posetioc

– posetnica – podsetnica

– posred – po sred

– postpejd – post pejd

– pošiljalac – pošiljaoc

– poštovalac – poštovaoc

– potceniti – podceniti

– potpaliti – podpaliti

– potpritisak – podpritisak

– potresen – potrešen

– pozicija – pozicia

– poznajući – poznavajući

– poznavalac – poznavaoc

– pratilac – pratioc

– predajući – predavajući

– predsednik – presednik, pretsednik

– predsoblje – pretsoblje

– predstavnik – prestavnik, pretstavnik

– predstojeći – prestojeći, pretstojeći

– pred tobom – pretobom

– prekjuče – preključe

– prekosutra – preko sutra

– prestrukturirati – prestruktuirati

– pretčas – predčas

– prethodno – predhodno

– pretovarivati – pretovarati

– pretpostavka – predpostavka

– prevodilac – prevodioc

– prianjati – prijanjati

– prikleštiti – priklještiti

– principijelan – principijalan

– principijelnost – principijalnost

– prizemljiti – prizemniti

– prkosan – prkostan

– prkosna – prkostna

– protestovati – protestvovati

– protivkandidat – protiv kandidat

– protivnapad – protiv napad

– protivotrov – protiv otrov

– provreti – provriti

– pulover – poluver

R

– računovodstvo – računovotstvo

– radijator – radiator

– radije – rađe

– radijus – radius

– rajsferšlus – rajferšlus

– ranoranilac – ranoranioc

– rascvetati – razcvetati

– raščistiti – rasčistiti

– razbijte – razbite

– raznovrsna – raznovrstna

– raznovrstan – raznovrsan

– recenzent – recezent

– rejon – reon

– rekao – reko

– remek-delo – remek delo

– restrukturirati – restruktuirati

– robnonovčani – robno-novčani

– rolšue – rošule

– ronilac – ronioc

– rukovodilac – rukovodioc

S

– sa mnom – samnom

– Sanremo – San Remo

– savesna – savestna

– savestan – savesan

– sažaljenje – sažalenje

– sedamnaest – sedamnest

– seljenje – selenje

– septembar – Septembar

– severnoamerički – severno-američki

– sfera – svera

– siđi – siđi dole

– sijalica – sialica

– simbol – sinbol

– simfonijski – simfoniski

– sinoć – juče uveče

– sitroen – citroen

– sjahati – sjašiti

– skalpel – skalper

– skorojevićki – skorojevićski

– skripta – skripte

– slanik – solanik

– slatka – sladka

– slušalac – slušaoc

– snabdevati – snadbevati

– so – sol

– Sokobanja – Soko Banja

– sosovi – sosevi

– spasavanje – spašavanje

– spasavati – spašavati

– spejs-šatl – spejs šatl

– srodstvo – srostvo, srotstvo

– srpska Nova godina – Srpska nova godina

– stambeni – stanbeni

– stari Grci – Stari Grci

– starosedelac – starosedeoc

– steroidi – stereoidi

– sto – stol

– stolnjak – stoljnjak

– stranputica – stramputica

– strasna – strastna

– strastan – strasan

– streha – streja

– strepeti – strepiti

– stroži – strogiji, strožiji

– strukturirati – struktuirati

– stvaralac – stvaraoc

– sumnjati – sumljati

– suprotstavljati – suprostavljati

– suvlji – suviji

– svaki čas – svako malo

– svetlosna – svetlostna

– svetlostan – svetlosan

– svojevrsna – svojevrstna

– svojevrstan – svojevrsan

Š

– šalovi – šalevi

– šaljenje – šalenje

– šampita – šanpita

– Šapčanin – Šabčanin

– šapućući – šaputajući

– Šar-planina – Šar planina

– šaržer – šanžer

– šesnaest – šesnest

– šezdeset – šestdeset

– šivenje – šijenje

– šminki – šminci

– Škot – Škotlanđanin

– Škoti – Škotlanđani

– Škotkinja – Škotlanđanka

– špajz – špajiz

– šperploča – šper ploča, šper-ploča

– štaviše – čak štaviše

– štošta – što šta

– štriklirati – štiklirati

– šumadijski – šumadiski

T

– tački – tačci

– takozvani – tako zvani

– talac – taoc

– tamnjenje – tamnenje

– tampon – tanpon

– teorijski – teoriski

– tešnji – tesniji

– to jest – tojest

– Tokio – Tokijo

– tramvaj – tranvaj

– tražilac – tražioc

– trenuci – trenutci

– treperiti – trepereti

– tresenje – trešenje

– tridesetak – oko tridesetak

– trinaest – trinest

– triput – tri put

– tri puta – triputa

– trostruki – trodupli

– truljenje – trulenje

U

– u inat – uinat

– ukleštiti – uklještiti

– umanjilac – umanjioc

– u međuvremenu – umeđuvremenu

– u potpunosti – upotpunosti

– u pravu – upravu

– uputstvo – upustvo

– u redu – uredu

– usred – u sred

– usredsređen – usresređen

– u stvari – ustvari

– u susret – ususret

– uvezen – uvežen

– uz inat – uzinat

– uzjahati – uzjašiti

– uzvičnik – uskličnik

V

– vakuum – vakum

– vakuumiran – vakumiran

– Valjevci – Valjevčani

– valjevski – valjevački

– vata – fata

– vaza – vazna

– večeras – danas uveče

– vegeta – Vegeta

– vegetarijanstvo – vegeterijanstvo

– Veliki medved – Veliki Medved

– vezenje – veženje

– višečasovni – više časovni

– viši – višlji

– vizitkarta – vizit karta, vizit-karta

– voćki – voćci

– voćnjak – votnjak

– votka – vodka

– vrapca – vrabca

– vrsna – vrstna

– vrstan – vrsan

– vršilac – vršioc

– vrući – vrućiji

– vukući – vučući

Z

– zabelešci – zabeleški

– zadaci – zadatci

– za inat – zainat

– zajahati – zajašiti

– zalij – zali

– za mnom – zamnom

– zanesenost – zanešenost

– zasluzi – zaslugi

– zatrudneti – zatrudniti

– zauzvrat – za uzvrat

– zecom – zecem

– zejtin – zeitin

– znački – značci

– Zoričin – Zoricin

Ž

– žalosna – žalostna

– žalostan – žalosan

– žaljenje – žalenje

– žar-ptica – žar ptica

– ždrepci – ždrebci

– žetelac – žeteoc

– žleb – žljeb

– žurki – žurci

 

Pravilni izrazinepravilni izrazi:

– biću kod kuće – biću kući

– čekati kao ozebao sunce – čekati kao ozeblo sunce

– četrdesetih godina XX veka – 1940-ih godina

– čućemo se sutra – čujemo se sutra

– danas se odmaramo – danas odmaramo

– diskutujemo o nečemu – diskutujemo nešto

– dogovorili smo se – dogovorili smo

– došao sam ovamo – došao sam ovde

– fabrika je počela rad (da radi) – fabrika je počela sa radom

– izgovorio je to ne razmislivši – izgovorio je to bez da je razmislio

– između 10 i 12 časova – između 10–12 časova

– još si tu – još uvek si tu

– kafa za nošenje – kafa za poneti

– kod kuće sam – kući sam

– kontaktirajte sa nama – kontaktirajte nas

– malo-malo pa se nešto dogodi – svako malo pa se nešto dogodi

– možda će prestati kiša – možda prestane kiša

– nakrivo nasađen – nakratko nasađen

– napišite u svesku – napišite u svesci

– nemamo primedaba na tvoje ponašanje – nemamo primedbi na tvoje ponašanje

– od 1939. do 1945. – od 1939–1945.

– ona je kod kuće – ona je kući

– oni se i ne poznaju – oni se ni ne poznaju

– otišao je bez pozdrava – otišao je bez da se pozdravio

– o tom pitanju – po tom pitanju

– oženio se Jelenom – oženio je Jelenu

– ponosi se mnome – ponosi se sa mnom

– sa dodacima i bez njih – sa i bez dodataka

– sve vreme – svo vreme

– to je neverovatno – to je za ne verovati

– to se moglo očekivati – to je bilo za očekivati

– u vezi sa tim – u vezi toga

– videćemo se prekosutra – vidimo se prekosutra

– zahvaljujem na pozivu, doći ću – zahvaljujem se na pozivu, doći ću

– za predlog i protiv njega – za i protiv predloga

– zaradili smo upola manje – zaradili smo duplo manje

 

Povezana tema: Kako se piše

 

Povratak na vrh stranice