adaptacija – značenje

 

adaptacija (latinski adaptatio):

1) prilagođavanje, podešavanje;

2) u biologiji: prilagođenost organizma na uslove života u okolini;

3) u arhitekturi: preuređenje zgrade, prostorije, lokala, uz osposobljavanje za neku novu svrhu;

4) u umetnosti: prerada književnog dela radi prikazivanja u pozorištu, na filmu, na televiziji ili na radiju;

5) u lingvistici: prilagođavanje strane reči jeziku u koji je preuzeta (fonetska adaptacija, grafička adaptacija, morfološka adaptacija).

 

adaptirati (latinski adaptare):

1) preurediti, preuređivati (kuću, prostoriju), prepraviti, prepravljati za upotrebu u druge svrhe;

2) prirediti, priređivati (književni tekst za prikazivanje na sceni, na televiziji ili na radiju);

3) (adaptirati se) prilagoditi se, prilagođavati se, privići se, privikavati se.