adaptacija – značenje

 

adaptacija (latinski adaptatio):
1) prilagođavanje, podešavanje;
2) u biologiji: prilagođenost organizma na uslove života u okolini;
3) u arhitekturi: preuređenje zgrade, prostorije, lokala, uz osposobljavanje za neku novu svrhu;
4) u umetnosti: prerada književnog dela radi prikazivanja u pozorištu, na filmu, na televiziji ili na radiju;
5) u lingvistici: prilagođavanje strane reči jeziku u koji je preuzeta (fonetska adaptacija, grafička adaptacija, morfološka adaptacija).

 

adaptirati (latinski adaptare):
1) preurediti, preuređivati (kuću, prostoriju), prepraviti, prepravljati za upotrebu u druge svrhe;
2) prirediti, priređivati (književni tekst za prikazivanje na sceni, na televiziji ili na radiju);
3) (adaptirati se) prilagoditi se, prilagođavati se, privići se, privikavati se.