adaptacija – značenje


adaptacija (latinski adaptatio):
1) prilagođavanje, podešavanje;
2) u biologiji: prilagođenost organizma na uslove života u okolini;
3) u arhitekturi: preuređenje zgrade, prostorije, lokala, uz osposobljavanje za neku novu svrhu;
4) u umetnosti: prerada književnog dela radi prikazivanja u pozorištu, na televiziji ili radiju;
5) u lingvistici: prilagođavanje strane reči jeziku u koji je preuzeta (fonetska adaptacija, grafička adaptacija, morfološka adaptacija).