aktivizacija – značenje


aktivizacija (latinski activus, -izacija) – pokretanje na akciju, podsticanje aktivnosti; aktivnije i odlučnije delovanje na ostvarenju nečega, aktiviranje.