alabastar – značenje

 

alabastar = alabaster (grčki alábastron) – u mineralogiji: vrsta belog, tvrdog, sitnozrnastog gipsa, koji se upotrebljava naročito za vaze i statue; u ranija vremena simbol beline.