alibi – značenje


alibi (latinski alibi):
1) u pravu: dokaz da je okrivljeni u vreme nekog krivičnog dela bio na drugom mestu; odsutnost okrivljenog s mesta prestupa;
2) opravdanje za neuspeli poduhvat ili učinjenu grešku, izgovor, isprika.