an pasan – značenje

 

an pasan (francuski en passant):

1) uzgred (rečeno), usput, u prolazu;

2) u šahu, pravilo po kojem pešak može uzeti protivničkog pešaka na polju desno ili levo od sebe ako je ovaj tu stigao prelazeći dva polja iz početne pozicije.