anfas – značenje


anfas prilog (francuski en face) – gledano spreda, s lica, licem prema gledaocu (za razliku od profila ili poluprofila).