anfas – značenje

 

anfas (francuski en face) – u likovnoj umetnosti: spreda, s lica, licem prema gledaocu (za razliku od profila ili poluprofila).