ansambl – značenje


ansambl (francuski ensemble):
1) celina, skup; zajednica;
2) u muzici: sastav, grupa muzičara ili pevača, obično veća od kvarteta;
3) u pozorištu: skup glumaca; grupa za zajedničko izvođenje scenskog dela;
4) komplet ženske odeće, haljina (suknja ili pantalone) i kaput od iste tkanine.