aparthejd – značenje


aparthejd (afrikans apartheid) – podvajanje na rasnoj osnovi, jedan od oblika rasne segregacije i diskriminacije; naziv za politiku koja je primenjivana u Južnoafričkoj Republici i Rodeziji dok su belci bili na vlasti.