bakandža – značenje


bakandža (mađarski bakancs, bokkancs):
1) teška okovana vojnička cipela;
2) uopšte glomazna, teška cipela, cokula, gojzerica.