bakandža – značenje

 

bakandža (mađarski bakancs, bokkancs):

1) teška okovana vojnička cipela;

2) uopšte glomazna, teška cipela, cokula, gojzerica.