bakandža – značenje

 

bakandža (mađarski bakancs, bokkancs) – teška vojnička cipela; uopšte glomazna, teška cipela, cokula, gojzerica.