bakšiš – značenje

 

bakšiš (turski baksis, bahsis od persijskog bakšiš):

1) novac koji se daje preko utvrđene cene kao nagrada za trud, napojnica;

2) poklon, nagrada za učinjenu uslugu;

3) mito.