bakšiš – značenje


bakšiš (turski baksis, bahsis):
1) novac koji se daje preko utvrđene cene kao nagrada za trud, napojnica;
2) poklon, nagrada za učinjenu uslugu;
3) mito.