bakterija – značenje

 

bakterija (grčki baktērion) – u biologiji: jednoćelijski mikroskopski živi organizam koji se razmnožava prostom deobom, mikrob.