bakterija – značenje


bakterija (grčki baktērion):
1) (u množini) u biologiji: najsitniji jednoćelijski organizmi, mikroorganizmi nevidljivi golim okom, bez hlorofila i bez pravog jezgra, od kojih neki izazivaju zarazne bolesti;
2) u biologiji: takav mikroorganizam.