bala – značenje


bala (francuski balle):
1) svežanj, uvezano breme, denjak (sena, drva, sukna i dr.);
2) jedinica za merenje različitih predmeta i materijala: 1 bala hartije = 10 risa; 12 bala sukna = 32 lakta; 1 bala pamuka (u SAD) = 226,8 kg.