baron – značenje

 

baron (francuski baron) – plemićka titula nižeg reda (neposredno ispod grofa).

 

baronat – dostojanstvo, titula barona; posed koji pripada baronu, baronija.