bastion – značenje


bastion (francuski bastion, italijanski bastione):
1) istureni deo bedema tvrđave, obično četvorostran ili petostran; kula tvrđave;
2) isturen, zgodan položaj za odbranu;
3) figurativno: pouzdan oslonac, čvrsto uporište za odbranu neke ideologije, mišljenja i sl.