bazalt – značenje

 

bazalt (nemački Basalt od latinskog basaltes od grčkog basanítēs) – u mineralogiji: vrlo tvrda stena vulkanskog porekla crne ili zelene boje, sastavljena od plagioklasa, augita i magnetita.