bazati – značenje


bazati (turski basmak) – ići tamo-amo bez određenog cilja, skitati, tumarati, lunjati, švrljati.