belkanto – značenje

 

belkanto (italijanski bel canto):

1) italijanski način pevanja u kojem se naročita pažnja poklanja lepoti glasa i vokalnoj tehnici, lepo pevanje;

2) pravac u muzici koji teži za što savremenijom reprodukcijom tona i za virtuoznošću u izvođenju.