belkanto – značenje


belkanto (italijanski bel canto):
1) italijanski način pevanja u kojem se naročita pažnja poklanja lepoti glasa i vokalnoj tehnici, lepo pevanje;
2) pravac u muzici koji teži za što savremenijom reprodukcijom tona i za virtuoznošću u izvođenju.