bitumen – značenje


bitumen (latinski bitumen) – u mineralogiji: zemna smola, tečna ili čvrsta smesa crne ili smeđe boje nastala raspadanjem biljnih ili životinjskih ostataka, pomešana s krečnjakom daje veštački asfalt.