bukvalan – značenje

 

bukvalan (ruski буквальный):

1) koji od reči do reči odgovara originalu, doslovan;

2) suviše doslovan; uzak, ograničen.

 

bukvalizam – bukvalno shvatanje nečega, ograničenost.

 

bukvalnost – osobina onoga što je bukvalno, doslovnost.