ćar – značenje

 

ćar (turski kâr od persijskog kār) – zarada, dobit; korist.

 

ćardžija:
1) onaj koji zarađuje trgujući, trgovac;
2) onaj koji u svemu traži sopstvenu korist i interes.