ćar – značenje

 

ćar (turski kâr od persijskog kār) – zarada, dobit; korist.

 

ćardžija:

1) onaj koji zarađuje trgujući, trgovac;

2) onaj koji u svemu traži sopstvenu korist i interes.

 

ćariti – zaraditi, profitirati.

 

ućariti – izvući korist, ostvariti ćar; zaraditi.