citadela – značenje


citadela (italijanski cittadella):
1) istorijski: odbrambeni objekat opasan bedemima, služi kao poslednje utočište u vreme opsada; uopšte uporište opasano bedemima, tvrđava;
2) u pomorstvu: sistem oklopne zaštite delova broda.