citadela – značenje

 

citadela (italijanski cittadella):

1) istorijski: odbrambeni objekat opasan bedemima, služi kao poslednje utočište u vreme opsada; uopšte uporište opasano bedemima, tvrđava;

2) u pomorstvu: sistem oklopne zaštite delova broda.