daktiloskopija – značenje


daktiloskopija (grčki dáktylos ’prst’ i skopeîn ’gledati, posmatrati’) – uzimanje i ispitivanje otisaka prstiju ruke; metod identifikacije osoba pomoću otisaka prstiju, u okviru policijske istrage.