datirati – značenje


datirati svrš. i nesvrš. (latinski datare):
1) staviti, stavljati datum (na pismo, pisani dokument i sl.);
2) odrediti, određivati datum postanka, starosti nečega (npr. nekog spisa);
3) nesvrš. voditi poreklo iz nekog vremena, postojati od neke vremenske granice, poticati.