degutantan – značenje

 

degutantan, -tna, -tno (francuski dégoûtant) – koji vređa ukus, koji izaziva gađenje, neukusan, odvratan, gadan, gnusan.

 

degutirati (francuski dégoûter) – izaz(i)vati osećaj gađenja, odvratnosti; odvratiti, odvraćati nekoga od nečega.