degutantan – značenje

 

degutantan (francuski dégoûtant) – gadan, neukusan, odvratan.

 

degutirati (francuski dégoûter):

1) izazvati, izazivati osećaj gađenja, odvratnosti;

2) odvratiti, odvraćati nekoga od nečega.