deklamacija – značenje

 

deklamacija (latinski declamatio):
1) umetničko recitovanje stihova ili proze;
2) tekst, zadatak u školi za deklamovanje;
3) figurativno: patetičan, dirljiv govor; besadržajan, izveštačen govor.

 

deklamatoran, -rna, -rno (latinski declamatorius) – koji zvuči kao deklamacija; lažno svečan, patetičan, visokoparan.

 

deklamovati (latinski declamare):
1) umetnički recitovati neki tekst; govoriti stihove napamet;
2) govoriti besedničkim tonom; govoriti neiskreno, izveštačeno.