deklinacija – značenje


deklinacija (latinski declinatio):
1) u lingvistici: menjanje oblika imenskih reči po padežima, sklanjanje; obrazac padežne promene u određenom jeziku, imenska vrsta (prva, druga, treća deklinacija);
2) u fizici: skretanje magnetne igle od geografskog severnog pola ka severnom magnetnom polu pod uticajem Zemljinog magnetizma; ugao između geografskog i magnetnog meridijana;
3) u astronomiji: ugaona udaljenost nebeskog tela (zvezde, planete) od nebeskog ekvatora merena po nebeskom meridijanu;
4) u medicini: opadanje, popuštanje neke bolesti.