dekonstrukcionizam – značenje


dekonstrukcionizam (francuski déconstructionnisme) – u književnosti: noviji pravac u kritici koji teži da osvetli jezičke, stilske i formalne komponente nekog teksta, odustajući od rekonstrukcije smisla celine.