dekubitus – značenje


dekubitus (latinski decubitus) – u medicini: rana s crvenilom i raspadanjem mekog tkiva koja nastaje na leđima i drugim delovima tela usled dugotrajnog nepomičnog ležanja.