deložirati – značenje


deložirati svrš. i nesvrš. (francuski déloger) – prisilno iseliti, iseljavati, izbaci(va)ti nekoga iz stana ili poslovnih prostorija.