demarš – značenje


demarš (francuski démarche) – u politici: diplomatski postupak, diplomatska akcija vlade jedne država kod druge države radi protesta i postizanja određenog rešenja i zaštite svojih interesa.