demijurg – značenje


demijurg (grčki dēmiourgós):
1) u filozofiji: graditelj sveta prema Platonovom učenju, onaj koji oblikuje materiju na osnovu savršenih ideja;
2) stvaralac, umetnik, kreativna osoba;
3) istorijski: viši činovnik u starogrčkim gradovima-državama.