deminutiv – značenje

 

deminutiv (latinski deminutivus) – u gramatici: izvedena imenica kojom se označava nešto umanjeno, umanjenica (npr. autić, kućica).

 

deminutivan, -vna, -vno – koji se odnosi na deminutiv; koji služi umanjivanju.