deminutiv – značenje


deminutiv (latinski deminutivus) – u lingvistici: izvedena imenica kojom se označava nešto umanjeno, umanjenica (npr. autić, kućica).