demon – značenje

 

demon (grčki daímōn):

1) u mitologiji: kod starih Grka, polubožanstvo, posrednik između bogova i ljudi; natprirodno biće vezano za sudbinu jednog čoveka ili kraja;

2) zao duh, satana;

3) figurativno: opak čovek, zlikovac;

4) oličenje kakve strasti, pomame (kockarski demon, demon ljubomore);

5) u računarstvu: vrsta računarskog programa koji je neaktivan, prisutan u pozadini do momenta kada se aktivira.