demon – značenje


demon (grčki daímōn):
1) u mitologiji: kod starih Grka, polubožanstvo, posrednik između bogova i ljudi; natprirodno biće vezano za sudbinu jednog čoveka ili kraja;
2) zao duh, satana;
3) figurativno: opak čovek, zlikovac;
4) oličenje kakve strasti, pomame (kockarski demon, demon ljubomore);
5) u računarstvu: vrsta kompjuterskog programa koji je neaktivan, prisutan u pozadini do momenta kada se aktivira.