dendrometrija – značenje


dendrometrija (grčki déndron ’stablo’ i métron ’mera’) – u botanici: naučni metod merenja zapremine stabala i brzine njihovog rastenja.