denticija – značenje


denticija (latinski dentitio):
1) u medicini: dobijanje, izrastanje, nicanje zuba (kod male dece);
2) u medicini: broj, veličina i raspored zuba u vilici.