đeram – značenje


đeram (turski germe):
1) duga poluga s protivtegom za izvlačenje vode iz bunara;
2) sam bunar s takvom napravom, koji nije na kolo;
3) brana, brklja, rampa (na ulazu).