đeram – značenje

 

đeram (turski germe):

1) duga poluga s protivtegom za izvlačenje vode iz bunara;

2) sam bunar s takvom napravom, koji nije na kolo;

3) brana, brklja, rampa (na ulazu).