derivat – značenje


derivat (latinski derivatus):
1) u hemiji: jedinjenje dobijeno hemijskim procesom od neke druge supstance (naftni derivati);
2) ono što je nastalo, što je izvedeno, proizašlo iz nečega, novi oblik, proizvod nečega;
3) u lingvistici: izvedena reč, izvedenica.