dijaforeza – značenje


dijaforeza (grčki diaphórēsis) – u medicini: znojenje, preznojavanje (obično kao terapijski postupak u svrhu snižavanja telesne temperature).