dijalektika – značenje


dijalektika (grčki dialektikē (téchnē)):
1) veština raspravljanja, izlaganja, dokazivanja svojih tvrdnji;
2) u filozofiji: proces kojim se dve suprotnosti (teza i antiteza) paralelno razvijaju stvarajući novu celinu (sintezu).